Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 23 de decembro de 2019 (Programa Principia)

Programa Principia 2020_2Mares Demil

Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 23 de decembro de 2019 (Programa Principia)
Fondos públicos
Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 17 de decembro de 2018 (Programa Principia)
Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 17 de decembro de 2018 (Programa Principia)